Transport z Włoch

Transport do Włoch

Usługi - oferta


Proponujemy:

 1. Pełną obsługę transportową i spedycyjną towarów sprowadzanych z Włoch polegającą na:

- odbiorze towarów od eksportera w dowolnym miejscu we Włoszech
- transporcie towaru z Włoch do Polski
- rozładunku i załadunku towaru z samochodu
- dowozie towaru w dowolne miejsce w Polsce

 2. Pełną obsługę magazynowania i obsługi logistycznej towarów polegającą na:

- rozładowaniu towarów do magazynów
- magazynowaniu i przygotowaniu ich do odbioru
- przepakowywaniu i przygotowaniu towaru do dalszej wysyłki
- załadunku towarów na samochody odbiorcze

 3. Pełną obsługę, związaną z importem oraz eksportem towarów polegającą na:

- przygotowywaniu dokumentów do odpraw
- naliczenie kwot długu celnego w imporcie
- dokonywaniu zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej
- zgłaszaniu i odbiorze SAD-ów uzupełniających

 4. Pełną obsługę, związaną z wewnątrzunijnym nabyciem i dostawą towarów polegająca na:

- przygotowaniu i przesłaniu deklaracji statystycznej INTRASTAT
- przygotowaniu zbiorczych zestawień przesłanych deklaracji cząstkowych
- przygotowaniu i zgłoszeniu uproszczonych deklaracji podatku akcyzowego
- przygotowaniu zbiorczych informacji dla celów deklaracji podatku akcyzowego AKC-3
- przygotowaniu i wydruku faktur wewnętrznych do każdej dostawy z podaniem stawek oraz kwot podatku VAT
   należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia
- przygotowaniu zbiorczych informacji dotyczących podatku VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia
- przygotowaniu informacji podsumowującej w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego
- przygotowaniu i składaniu w imieniu firmy deklaracji podatku akcyzowego.


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 Eurotir sp. z o.o.

Projekt,

CMS,

hosting -

Maxus Net Communications 2005